21. 01. 2022   Vincent


Keďže Linux je voľne šíriteľný a rôzne inštalácie väčšinou spája len rovnaké jadro, narazili sme na problém, ako zohnať funkčný Linux bez ustavičného kompilovania každého programu.

Pre zjednodušenie používania mnohí užívatelia vytvorili takzvané distribúcie Linuxu, ktoré sa vyznačujú svojím inštalačným programom,
štýlom nastavovania systémových parametrov, programovými balíkmi a niektoré aj cenou.
Medzi najznámejšie distribúcie patrí Ubuntu, Fedora, SuSE, Mandriva, RedHat, Slackware, Debian GNU Linux, Gentoo...
Možno už máte Windowsu dosť a aj by ste chceli prejsť na Linux, ale bojíte sa ráznej zmeny.
Nemusíte hneď Windows vyhodiť z vášho počítača. Linux umožňuje tzv. "dualboot" tzn., že na PC budete mať nainštalované 2 (alebo aj viac) systémov - trebárs WindowsXP a Ubuntu Linux. A tak zakaždým, keď zapnete počítač, objaví sa program - bootmanager, kde si vyberiete, aký operačný systém chcete práve používať.
Môžete si samozrejme nastaviť, ktorý systém bude predvolený a čas automatického spustenia predvoleného systému.

Server sputnikweb.org, retroweb.org a m.retroweb.org pracuje na operačnom systéme Linux.

Výhody Linuxu:
✔ obrovské množstvo softvéru, ktoré je zadarmo
✔ stabilita
✔ bezpečnosť
✔ rýchlosť
✔ grafická dokonalosť
✔ lokalizácia
✔ sloboda a nezávislosť od veľkých korporácií
✔ komunita
✔ cena

Nevýhody Linuxu:
X mnohé úzko špecializované programy sa zatiaľ vyrábajú len pre Windows
X užívateľ sa musí naučiť niečo nové
X nemožnosť hrať niektoré hry pre Windows

viac na linuxos.sk

Ak ste sa rozhodli pre OS Linux tak distribúcie, ktoré používame aj my
si môžete stiahnuť aj na stránke retroweb.org vľavo hore.


Ovládanie Firewalld:
sudo ufw enable
systemctl status ufw
systemctl start ufw
systemctl stop ufw
sudo ufw allow 21
sudo ufw default deny incoming, sudo ufw default allow outgoing Programy (terminál):

sudo apt-get update
sudo apt-get install filezilla
sudo snap install VLC

Vyhľadanie softvéru:
sudo apt-cache search názov_programu Príkaz (terminál)

sudo apt update && sudo apt upgrade -y - Aktualizácia

update - Získa nové zoznamy balíkov

upgrade - Vykoná aktualizáciu

install - Nainštaluje nové balíky (balík je libc6, nie libc6.deb)

remove - Odstráni balíky

purge - Odstráni a balíky a ich konfiguračné súbory

autoremove - Automaticky odstráni všetky nepoužité balíky

dist-upgrade - Aktualizácia distribúcie, pozri apt-get(8) dselect-upgrade - Riadi sa podľa výberu v dselect

build-dep - Nastaví závislosti kompilácie pre zdrojové balíky

clean - Zmaže stiahnuté archívy

autoclean - Zmaže staré stiahnuté archívy

check - Overí, či neexistujú poškodené závislosti

source - Stiahne zdrojové archívy

download - Stiahnite si binárny balík do aktuálneho adresára

changelog - Stiahnite si a zobrazte 'changelog' pre daný balík


Preinštalovať:
sudo apt-get install --reinstall názov_programu

Odstránenie:
sudo apt-get remove názov_programu

sudo apt-get remove názov_programu ssh centerim

Odstránenie aplikácie vrátane konfigurácie:
sudo apt-get purge názov_programu

Odstránenie aplikácie aj s konfiguračnými súbormi:
sudo apt-get remove --purge názov_programu

V prípade problémov so závislosťami je vždy najprv potrebné skontrolovať, či je systém riadne zaktualizovaný príkazmi:
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrad

Alebo
sudo apt-get -f install

Nastavenie výstupu:
sudo xrandr --output HDMI2 --primary --auto
(Názov HDMI sa može líšiť)